Informacje dla kandydatów

Informacje dla kandydatów na kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Informacje dla kandydatów na kierunek Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

Informacje dla kandydatów na kierunek Grafika

Informacje dla kandydatów na kierunek Malarstwo

 

Rekrutacja OnLine dla kandydatów na studia
Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

https://rekrutacja.ajd.czest.pl/

W przypadku pytań dotyczących studiów na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, oraz Fotografia i kreacja przekazu wizualnego, prosimy o kontakt: foto@ajd.czest.pl