Patronat

Patronat nad Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Rydułtowach (klasy o profilu: Fototechnik).
Koordynatorzy: 
1. ze strony Szkoły: mgr sztuki Jakub Morkowski – nauczyciel przedmiotów zawodowych

2. ze strony Uczelni: dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD – Kierownik Zakładu   Komunikacji Wizualnej

Celem Patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą poprzez wspólne inicjatywy edukacyjne, uwzględniające oczekiwania, wymagania i możliwości każdej ze Stron, a w szczególności obejmujące następujące formy współpracy:

  • przekazywanie informacji o organizowanych na Uczelni sympozjach, dniach otwartych i innych podobnych wydarzeniach;
  • prowadzeniu wykładów, warsztatów na terenie Szkoły połączonych z promocją Uczelni;
  • udział Szkoły w konkursach organizowanych przez Uczelnię;
  • zwiedzanie Uczelni z możliwością uczestniczenia uczniów w wykładach akademickich.