Jakość kształcenia

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Malarstwo

Przewodniczący

 • prof. Jarosław Kweclich

 

 • dr hab. Włodzimierz Karankiewicz, prof. AJD
 • dr hab. Janusz Głowacki, prof. AJD
 • dr Jakub Jakubowski
 • mgr Justyna Warwas

Przedstawiciel władz Instytutu Sztuk Pięknych:

 • dr Bartosz Frączek

Przedstawiciel grupy pracowników administracyjnych:

 • mgr Beata Operacz.

Przedstawiciel studentów: Pani Izabela Parkitna.

 

_____________________________________________________________________________

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Grafika

Przewodniczący

 • dr hab. Agnieszka Półrola, prof. AJD

 

 • prof. Grzegorz Banaszkiewicz
 • dr hab. Katarzyna Winczek, prof. AJD
 • dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. AJD
 • dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. AJD
 • dr hab. Tomasz Chudzik, prof. AJD
 • kw. II st. Andrzej Desperak, prof. AJD
 • dr Witold Zaręba

Przedstawiciel władz Instytutu Sztuk Pięknych:

 • mgr Marcin Wieczorek.

Przedstawiciel grupy pracowników administracyjnych:

 • mgr Monika Mizgała.

Przedstawiciel studentów: Pani Justyna Kulińska.

_____________________________________________________________________________

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Przewodniczący

 • dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD

 

 • dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD
 • dr hab. Janusz Pacuda, prof. AJD
 • kw. II st. Andrzej Desperak, prof. AJD
 • dr hab. Marek Mielczarek, prof. AJD
 • dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. AJD
 • dr Dorota Berezińska
 • dr Marzena Bogus
 • dr Dariusz Pleśniak

Przedstawiciel władz Instytutu Sztuk Pięknych:

 • mgr Marcin Wieczorek.

Przedstawiciel grupy pracowników administracyjnych:

 • mgr Beata Operacz.

Przedstawiciel studentów:

 • vacat.

_____________________________________________________________________________

Kierunkowy Zespół ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Fotografia

 • dr hab. Janusz Pacuda, prof, AJD – przewodniczący

 

 • dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. AJD
 • kw. ll st. Andrzej Desperak, prof. AJD
 • dr hab. Marek Mielczarek, prof. AJD
 • dr hab. Krystyna Szwajkowska, prof. AJD
 • dr Dariusz Pleśniak
 • dr Marzena Bogus
 • mgr Marcin Wieczorek – przedstawiciel władz lnstytutu Sztuk Pięknych
 • mgr Beata operacz – przedstawicielwładz pracowników administracyjnych
 • przedstawiciel studentów – vacat

 
   
Poniżej dokumenty do pobrania w formacie pdf:
 

Więcej informacji na stronie głównej AJD w zakładce dydaktyka.