Współpraca

Instytut Sztuk Pięknych prowadzą ożywioną współpracę z uczelniami artystycznymi w kraju i za granicą. W zakresie kształcenia kadry i studentów prowadzona jest wymiana doświadczeń dydaktycznych, badawczych i artystycznych. Pośród współpracujących uczelni należy wymienić m.in.: Akademię Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, Universität Koblenz – Landau, Katolicki Uniwersytet w Ružomberku i Uniwersytet w Żylinie.

W zakresie programowym Instytut ma kontakty ze wszystkimi ośrodkami prowadzącymi kierunek Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, które wspólnie działają w ramach Ogólnopolskiej Międzyuczelnianej Rady ds. Edukacji Artystycznej.

Pracownicy Instytutu współpracują również z organami władzy samorządowej i instytucjami kultury. Są to m.in.: Urząd Miasta Częstochowy i Starostwo Powiatowe w Częstochowie, Miejską Galerię Sztuki w Częstochowie, Muzeum Częstochowskie, Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, Regionalne Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Związek Polskich Artystów Plastyków, Filharmonię Częstochowską, Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie, Miejski Dom Kultury w Radomsku, Stowarzyszenie Historyków Sztuki o. Warszawa (sekcja częstochowska), Stowarzyszenie Historyków Fotografii (Warszawa) oraz Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Upośledzonych Umysłowo (koło w Częstochowie), a także Galeria „Pod-Nad” (Tarnowskie Góry) i Galeria „Stalowe Anioły” (Bytom).

 Współpraca Instytutu Sztuk Pięknych z wyżej wymienionymi instytucjami wykracza poza ramy środowiskowe. Służy rozwojowi kultury i sztuki, aktywizując pracowników jednostki w działalność na rzecz regionu, kraju a także we współpracę z ośrodkami na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, Austrii, Włoszech, Francji, Holandii, Czechach, Słowenii, Litwie, Brazylii, Australii, Kanadzie, USA, Arabii Saudyjskiej, Chorwacji, Niemczech i Chinach.

Instytut Sztuk Pięknych wspiera także działania studentów, którzy biorą udział w programach wymiany zagranicznej m.in. Erasmus. W latach 2010-2012 do Universität Koblenz-Landau w Niemczech oraz do Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku na Słowacji, wyjechało w sumie 6 studentów kierunków: Malarstwo (3), Grafika (2), Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (1). Natomiast w semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 przyjechały 3 studentki z Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku, które w Instytucie Sztuk Pięknych realizowały wybrany program na kierunkach: Malarstwo, Grafika, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych.

Zagraniczni studenci mogą poznawać specyfikę studiów artystycznych nie tylko w ramach Erasmusa. W semestrze letnim roku akademickiego 2011/2012 indywidualny program na kierunku Grafika realizowała studentka Wydziału Sztuki Narodowej Akademii Sztuki w Sofii, uczestniczka Letniej Szkoły Języka Polskiego w Akademii im. Jana Długosza.

Program Erasmus służy także pracownikom Instytutu Sztuk Pięknych, którzy nawiązali współpracę z kolejnymi uczelniami: Uniwersytetem w Zadarze (analiza programów dydaktycznych) i Akademią Sztuk Pięknych w Zagrzebiu.

Równocześnie podejmowana jest współpraca artystyczna i naukowa z zagranicznymi pedagogami poprzez zaproszenia na warsztaty i wykłady profesorów wizytujących ze Słowacji – prof. Jan Kudlička (art. malarz), prof. Rastislav Biarinec (art. rzeźbiarz), prof. Pavol Rusko (art. malarz i grafik), z Niemiec – prof. Christoph Zuschlag (historyk sztuki) oraz prof. Günther Berlejung (art. malarz i grafik) a także z Chin – prof. Wang Yanwen (art. malarz).

W roku 2012/2013 nawiązano współpracę i zaproszono pracowników naukowych z Environmental Management Institute w Qinhuangdao (Chiny) do prowadzenia wykładów na Wydziale Sztuki.

Dwustronna umowa zawarta między Akademią im. Jana Długosza a Katolickim Uniwersytetem w Ružomberku pozwala również na wymianę pracownikom Instytutu. Z wyjazdu do uczelni partnerskiej skorzystali: prof. Jarosław Kweclich (2010, 2011, 2012), dr hab. Włodzimierz Karankiewicz (2010, 2011), dr hab. Jerzy Piwowarski (2011, 2012, 2013), dr Bartosz Frączek (2010, 2011, 2012), mgr Jakub Jakubowski (2011, 2012, 2013), mgr Marcin Wieczorek (2013).