Ogłoszenia dla studentów

 

Informacja dla studentów pierwszych lat studiów stacjonarnych
na Wydziale Sztuki

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w dniu 1 października 2019 o godz. 12.00 w sali 113

(I piętro w budynku przy ul. Dąbrowskiego 14)

Odbiór legitymacji studenckiej będzie możliwy począwszy od 1 października 2019 r. w dziekanacie Wydziału Sztuki

(pok. 611, VI  piętro w budynku UJD przy ul. Waszyngtona 4/8), wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty za legitymację elektroniczną.

Opłatę w wysokości 22 złotych studenci  wnoszą na indywidualne konto
w systemie USOSweb.

Studenci lat pierwszych są zobowiązani do zapisania się na zajęcia
z wychowania fizycznego (za pośrednictwem systemu USOSweb).

Logowanie do systemu USOSweb jest możliwe przy użyciu adresu email (jako loginu)

oraz hasła wpisanego do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 06.06.19 r. z dr Marzeną Bogus

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 30.05.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 29.05.19 r.  z dr Dariuszem Pleśniakiem.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 28.05.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dnu 04.06.19 r. z Panią mgr Agatą Stronciwilk

zajęcia zostaną odrobione w terminie:

Historia sztuki XIX/XX w

w dniu 29.05.19 r. wykład i ćwicz. 10.00 wykład

10.45 ćwiczenia,

Seminarium 29.05.19 r. godz. 11.30

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 27.05.2019 r.

____________________________________________________________________

Zaproszenie

Serdecznie zapraszamy Wykładowców oraz Studentów UJD

w czwartek 23 maja o godzinie 11.00 do hali Akademickiego Centrum Sportowego.

Jak corocznie w ramach Juwenaliów rozegrany zostanie Turniej Wydziałów,

w którym rywalizować będą trzyosobowe drużyny reprezentujące wydziały naszego Uniwersytetu

i Politechniki Częstochowskiej. Radość, rywalizacja sportowa i integracja środowiska akademickiego

to główny cel turnieju.

Organizatorami imprezy są Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Samorząd Studencki UJD.

Zapraszamy do wspólnej zabawy i kibicowania swoim drużynom!

__________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

Z OKAZJI WIOSNY STUDENTÓW OGŁASZA SIĘ 23 MAJA

GODZINY REKTORSKIE OD GODZ. 16.00

24 MAJA DZIEŃ REKTORSKI

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 16.05.2019 r.

__________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW MALARSTWA

zmiana terminu zajęć z  mgr Tadeuszem Koselą

zajęcia Dyplomowa Pracownia Malarska z  dnia 18.05 odbędą się w dniu 17.05

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 14.05.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

TARGI PRACY

14 maja 2019 w godzinach 10.00 – 13.00 w budynku Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego

im. Jana Długosza w Częstochowie odbędą się Targi Pracy dla studentów i absolwentów.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 09.05.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć z prof. UJD, Jerzym Piwowarskim w dniach do  6-12.05.19 r.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 06.05.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach 7-8.05.19 r.  z dr Witalij Bohatyrewicz

Zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 06.05.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

Dziekan Wydziału Sztuki ogłasza dla studentów Wydziału Sztuki

godziny wolne od zajęć dydaktycznych

w dniu 7 maja 2019 od godz. 12.00 – 15.00

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 26.04.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW MALARSTWA

zmiana terminu zajęć z dr Adamem Rokowskim

zajęcia z 7 i 8.05 odbędą się:

za 7.05 w dniu 13.05

od 12.30-14.00 – zajęcia ze studentami II roku

14.00- 15.30 zajęcia ze studentami III roku

15.30- 17.00 zajęcia ze studentami studiów magisterskich (klasyczne techniki malarskie)

za 8.05 w dniu 17.05

12.30-14.00 zajęcia ze studentami I roku

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 25.04.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

zmiana terminu zajęć z  Pedagogiki z dr Marzeną Bogus

zajęcia z  dnia 18.04 odbędą się:

16.04 w godzinach 13.00-15.15

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 11.04.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI, EDUKACJI

zajęcia za prof. UJD, Z. Żmudzińskiego odbywają się zgodnie z planem.

Zastępstwo prowadzi prof. UJD, Andrzej Desperak

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 10.04.19 r.  z prof. UJD,  Tomaszem Chudzikiem

Zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 03.04.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć z mgr Marcinem Wieczorkiem w dniach do  8-12.04.19 r.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 03.04.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 04.04.19 r. z Panią mgr Żanetą Wojtala

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 02.04.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć z prof. UJD, Zdzisławem Żmudzińskim od dnia 01.04.19 r.

do odwołania.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 01.04.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć z prof. UJD, Jerzym Piwowarskim w dniach do  1-5.04.19 r.

Zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 27.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach  8-9.04.19 r. z Panią mgr Agatą Stronciwilk

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 27.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 20.03.19 r.  z dr Dariuszem Pleśniakiem

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 19.03.19 r.  z mgr Agatą Stronciwilk

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć do 26.03.19 r.  z dr Witold Zaręba

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW MALARSTWA

zmiana terminu zajęć z technologii malarstwa z dr Adamem Rokowskim

zajęcia z 3 i 9.04 odbędą się:

za 3.04 w dniu 28.03

od 10-11.30 – zajęcia ze studentami I roku

za 9.04 w dniu 01.04

12.30-14.00 zajęcia ze studentami II roku

14.00-15.30 zajęcia ze studentami III roku

15.30-16.00 zajęcia ze studentami studiów magisterskich (klasyczne techniki malarskie)

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 15.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach 18-19.03.19 r.  z Panią mgr Barbarą Major

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 15.03.2019 r.

____________________________________________________________________
ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW GRAFIKI
o odwołaniu zajęć w dniach 13-15.03.19 r.  z dr hab. Zdzisław Wiatr, prof. UJD

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 12.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć w dniu 12.03.19 r.  z dr Witold Zaręba

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 11.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW MALARSTWA

zajęcia z Malarstwa Architektonicznego oraz Projektowania Wnętrz  na III roku Malarstwa

zostają przeniesione z dnia 13.03 na dzień 18. 03 w godz. 10.00-13.00

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 08.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW MALARSTWA
pracownia rysunku  dr Jakuba Jakubowskiego

w czwartek 07.03.2019 r. zamiana prowadzących zajęcia

w tym dniu poprowadzi zajęcia mgr Artur Wawrzkiewicz

natomiast w piątek 15 marca zajęcia prowadzi dr Jakub Jakubowski

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 04.03.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

ZALICZENIA POPRAWKOWE – MGR ŁUKASZA KASPERCZYKA

ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 25.02.19 R.

OD GODZ. 11.30

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 21.02.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć w dniach od 4-8.03.19 r.  z dr hab. Agnieszką Półrolą, prof. UJD

oraz mgr Żanetą Wojtalą.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 21.02.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć w dniach 04-05.03.19 r.  z dr Witold Zaręba

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 21.02.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu konsultacji i zaliczeń w dnu 28.01.19 r. z prof. UJD, Zdzisławem Wiatrem

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 28.01.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW I ROKU GRAFIKI

o odwołaniu zajęć w dnach 22- 23.01.2019 r z dr Jakubem Jakubowskim

(uwaga studenci –  w dniu 24.01.19 r. od godz. 8.15-17.45 przy ul. Waszyngtona 4/8 można uzyskać wpis

proszę kierować się do Dziekanatu WS bądź do sali 125)

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 21.01.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dnu 28.01.19 r. z Panią mgr Agatą Stronciwilk

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 21.01.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW Edukacji i Fotografii

o odwołaniu zajęć w dniu 08.01.19 r. z mgr Łukasz Kasperczyk.

Zajęcia zostaną odrobione w dniu 15.01.2019 r. w tych samych godzinach.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 08.01.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o odwołaniu seminarium magisterskiego z prof. UJD, Jerzym Piwowarskim w dniu 08.01.19 r.

( seminarium odbędzie się w najbliższy poniedziałek w ramach konsultacji od 8.30 – 9.30)

Materiały dla prof. UJD, Jerzego Piwowarskiego można zostawić w sekretariacie ISP.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 04.01.2019 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW I ROKU GRAFIKI

dr Jakub Jakubowski

UWAGA ZAJĘCIA Z METOD UCZENIA I STUDIOWANIA
MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIE GALERIA DOBREJ SZTUKI
WTOREK 15 STYCZNIA OK GODZ. 11.00
ZAJĘCIA PRZENIESIONE Z 14 STYCZNIA

grupa I
zajęcia z 9 stycznia przeniesione na 16 stycznia 2019 r.16 stycznia spotykamy się w Muzeum Częstochowskim – Galeria Dobrej
Sztuki
godz. 12.00 zajęcia do 13.30grupa II
zajęcia z 8 stycznia przeniesione na 15 stycznia 2019 r.15 stycznia spotykamy się w Muzeum Częstochowskim – Galeria Dobrej
Sztuki
godz. 9.45 zajęcia do 11.15
Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 02.01.2019 r.
____________________________________________________________________
ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW
o odwołaniu zajęć z dr Witold Zaręba w dniu 18.12.18 r.Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 18.12.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach 14.12.18 r. do 24.12.18 r. z dr hab. Zdzisławem Wiatrem, prof. UJD

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 14.12.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dnu 17.12.18 r. z dr Marzeną Bogus

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 14.12.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dnu 06.12.18 r. z Panią mgr Aleksandrą Lasoń

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 06.12.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dnu 06.12.18 r. z Panią mgr Barbarą Major

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącą.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 05.12.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach 04.12.18 r. oraz 10-14.12.18 r. z dr Witalij Bohatyrewicz

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 03.12.2018 r.

____________________________________________________________________

UWAGA STUDENCI I ROKU GRAFIKI,MALARSTWA, EDUKACJI, FOTOGRAFII

ZAJĘCIA – METODY UCZENIA I STUDIOWANIA Z DR JAKUBEM JAKUBOWSKIM

W ŚRODĘ 28 LISTOPADA ODBĘDĄ SIĘ SIĘ W MIEJSKIEJ GALERII SZTUKI
O GODZINIE 11.30 ZAJĘCIA TRWAĆ BĘDĄ PRZYNAJMNIEJ DO GODZINY 13.00.
ZAJĘCIA ZMIENIAJĄ PLAN
NIE MA ZAJĘĆ W DNIACH 26,27. 11. 2018
ORAZ W DNIACH 3,4,5. 12.2018

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 26.11.2018 r.
___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

odwołanie zajęć z dr hab. Katarzyna Winczek prof. UJD,

oraz z mgr Barbara Czapor – Zaręba w dniach 21-22.11.2018 r.

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącą.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 20.11.2018 r.

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dnu 29.11.18 r. z Panią mgr Agatą Stronciwilk

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącą.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 20.11.2018 r. z dr Marzena Bogus

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć z dr hab. Andrzejem Desperakiem prof. UJD, w dniach 19- 20.11.18 r.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW MALARSTWA

Przeniesienie zajęć z dr hab. Beatą Bebel – Karankiewicz prof. UJD,  z dnia 19.11.18 r.

na dzień 26.11.18 r. ( Warsztaty mistrzowskie )

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 14.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW MALARSTWA

Przeniesienie zajęć z prof. Jarosławem Kweclichem z dnia 15.11.18 r.

na dzień 23.11.18 r. ( Dyplomowej Pracowni Malarskiej )

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 14.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach 20-22.11.18 r. z dr Witalij Bohatyrewicz

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 07.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć z mgr Aleksandrą Lasoń w dniu 08.11.18 r.

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącą.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 07.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW MALARSTWA

Przeniesienie zajęć z prof. Jarosławem Kweclichem

z dnia 08.11.18 r. na dzień 16.11.18 r.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 06.11.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć w dniach 29 i 30.10.2018 r. z dr hab. Tomasz Chudzik, prof. UJD

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 29.10.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 29.10.2018 r. z dr Marzena Bogus

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 29.10.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

odwołanie zajęć z  w dniu 30.10.2018 r. z dr Witold Zaręba

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 24.10.2018 r.

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

odwołanie zajęć z dr hab. Katarzyna Winczek prof. UJD,

dr Witold Zaręba, mgr Barbara Czapor – Zaręba w dniach 05.11 – 09.11.2018 r.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 24.10.2018 r.

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI I rok I st.

Przeniesienie zajęć z dr Jakub Jakubowski z dnia 11.10.18 r.

na dzień 16.10.18 r. w godzinach od 09.45 do 10.30

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 10.10.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

W dniu 15 października 2018 roku Dziekanat Wydziału Sztuki będzie nieczynny – obowiązkowe szkolenie.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 10.10.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 11.10.2018 r. z mgr Marcin Wieczorek

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 10.10.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

odwołanie zajęć z mgr Aleksandrą Lasoń w dniu 19.06.2018 r.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.06.2018 r.

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach 09-11.10.18 r. z dr Witalij Bohatyrewicz

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 08.10.2018 r.

____________________________________________________________________

W dniu 1 października 2018 roku o godz. 9.00 w sali 113 w budynku przy
 ul. Dąbrowskiego 14 odbędzie się spotkanie studentów I roku z Władzami
 Dziekańskimi Wydziału Sztuki.

___________________________________________________________________

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UJD

zaprasza studentów studiów stacjonarnych I i II st.

na

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Proponujemy szeroką gamę form ruchowych, które pozwolą w przyjaznej atmosferze zadbać
o zdrowie i kondycję fizyczną w nowoczesnych obiektach ACS i pod opieką specjalistów – pracowników SWFiS.

Nasza oferta dostosowana jest do potrzeb oraz możliwości fizycznych i obejmuje zajęcia
z zakresu:

  • Fitnessu (aerobik, pilates, fit-ball, callanetics, ćwiczenia siłowe)
  • Gier zespołowych (piłka nożna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej)
  • Gier indywidualnych (tenis ziemny, tenis stołowy)

Zapisy na zajęcia odbywają się za pośrednictwem systemu UL, który jest dostępny pod adresem:

https://rejestracje.ujd.edu.pl

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o terminie egzaminów:

Historia sztuki XIX/XX w.

18.09.18 r. godz. 10.00 sala 112

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

o terminach egzaminów:

Historia sztuki XIX/XX w.

29.06.18 r. godz. 10.00 sala 112

06.07.18 r. godz. 10.00 sala 112

Współczesna krytyka i doktryny artystyczne

29.06.18 r. godz. 11.30 sala 112

06.07.18 r. godz. 11.30 sala 112

Historia i teoria sztuki nowożytnej

29.06.18 r. godz. 8.00 sala 112

06.07.18 r. godz. 13.00 sala 112

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

odwołanie zajęć z mgr Aleksandrą Lasoń w dniu 19.06.2018 r.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 19.06.2018 r.

___________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć w dniu 18.06.2018 r. z dr hab. Agnieszką Półrolą, prof. UJD

zajęcia zostaną odrobione w dniu 19.06.18 r. od godz. 8.00

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 15.06.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

Przeniesienie zajęć z TOG z mgr Aleksandrą Lasoń z dnia 13.06.2018 r.

na dzień 19.06.2018 r.

w godzinach od 12.00 do 12.45 (TOG – II rok I stopień)

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 13.06.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

Przeniesienie zajęć z mgr Barbara Czapor – Zaręba oraz dr Witoldem Zaręba z dnia 13.06.2018 r.

przełożone zostają na dzień 15.06.2018 r.

w godzinach od 12.00 do 14.30 – mgr Barbara Czapor – Zaręba

w godzinach 12.00 do 15.45 – dr Witoldem Zaręba

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 13.06.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW GRAFIKI

o przełożeniu zajęć w dniu 18.06.18 r. z dr hab. Zdzisławem Wiatrem prof. nadzw.

zajęcia zostaną odrobione w dniu 15.06. 18 r. ( od godz. 8.00 – 14.00 )

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 11.06.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 14.06.18 r. z dr Witalij Bohatyrewicz

zajęcia zostaną odrobione w dniu 11.06. 18 r. w godz. 11.30 – 13.00 Historia grafiki III rok,

od 13.30 – 15.00 Historia sztuki II rok

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 07.06.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

Konsultacje z mgr Barbara Czapor – Zaręba zostają przesunięte z dnia 07.06.2018 r. na dzień 15.06.2018 r.

w godzinach od 10.00 do 11.30

oraz zajęcia z 13.06.18 r. I rok Grafiki I st. druk wklęsły zostają przesunięte  na dzień 15.06.18 r.

w godzinach 12.00 do 14.30 oraz od 14.45 do 17.15 druk wklęsły I rok I st

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 06.06.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniach 02.06 do 15.06.2018 r. z Panią dr Marzeną Bogus

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 04.06.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ  STUDENTÓW

o odwołaniu zajęć w dniu 05.06.18r. , 11.06.18 r. , 12.06.18 r. z Panią mgr Agatą Stronciwilk

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącą.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 30.05.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW MALARSTWA

o przełożeniu zajęć z Anatomii Ruchu, I ROK MALARSTWA  prowadzonych przez mgr Tadeusz Kosela

zajęcia z dnia 30.05.18 r. zostają przeniesione na dzień 06.06.18 r.

oraz przełożenia zajęć II i III roku Malarstwa z dnia 29.05.2018 r

na dzień 30.05.2018 r

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 23.05.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW GRAFIKI

o odwołaniu zajęć w dniach od 22.05.2018 r. do 24.05.2018 r. przez prof. AJD Tomasz Chudzik

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 22.05.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ II ROK I STOPNIA, I ROK II STOPNIA,

o odwołaniu zajęć w dniu 24.05.2018 r. z  dr hab. Przemysław Jeziorowski

zajęcia zostaną odrobione w terminie wyznaczonym przez prowadzącego.

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 21.05.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ III ROK, I ROK II STOPNIA,

MALARSTWA III rok

o odwołaniu zajęć w dniu 28.05.2018 r. z Panią mgr Agatą Stronciwilk

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 21.05.2018 r.

____________________________________________________________________

Szanowni Państwo,

W związku z wizytą wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego

 dr Jarosława Gowina  16 maja 2018 roku (w środę) przewiduje się ogłoszenie

GODZIN REKTORSKICH

w godz. 14.30-17.30.

 Spotkanie wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego

dr Jarosława Gowina z pracownikami Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

zaplanowane zostało w budynku Wydziału Filologiczno-Historycznego przy ul. Zbierskiego 2/4

(sala nr 1.01) 16 maja 2018 roku (w środę) w godz. 15.40-16.50.

 

____________________________________________________________________
ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW MALARSTWA

o przełożeniu zajęć z przedmiotu Technologia malarstwa prowadzonych przez dr A. Rokowski

zajęcia z dnia 21.05.18 r. zostają przeniesione na dzień 23.05.18 r.

w godzinach od 8.00 – 9.30

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 15.05.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW MALARSTWA

o przeniesieniu 2 h zajęć z RYSUNKU, I ROK MALARSTWA  prowadzonych przez dr Bartosza Frączka

2 h zajęć RYSUNKU z dnia 22.05.18 r. zostają przeniesione na dzień 27.06.18 r.

w godzinach od 14.00 – 16.00

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 14.05.2018 r.

____________________________________________________________________

ZAWIADAMIA SIĘ STUDENTÓW

I rok Grafiki I stopnia

o odwołaniu zajęć w dniu 09.05.2018 r. z godziny 15.00 – 16.30 przez mgr Barbara Czapor – Zaręba

zajęcia zostaną odrobione w dniu 16.05.18 r. w godzinach 14.15 – 18.30

Instytut Sztuk Pięknych, Częstochowa, 09.05.2018 r.