Plenery, Praktyki

Zgodnie z aktualnymi programami kształcenia, studentów kierunku Edukacja artystyczna
w zakresie sztuk plastycznych
(studia I i II st.) obowiązują praktyki pedagogiczno-psychologiczne, pedagogiczne i zawodowe, a także udział w plenerach.

Studia I stopnia

Założenia ogólne

Na kierunku studiów I stopnia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością nauczycielską, studenci obowiązani są do zaliczenia w toku trzech lat studiów następujących praktyk i plenerów:

  • PRAKTYKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE trwające 1 tydzień, w wymiarze 30 godzin, po II semestrze studiów, odbywane w szkołach podstawowych i obejmujące I i II etap kształcenia (3 punkty ECTS).
  • PRAKTYKI PEDAGOGICZNE  trwające 4 tygodnie, w wymiarze 120 godzin, po IV semestrze studiów, odbywane w szkołach podstawowych i obejmujące I i II etap kształcenia (6 punktów ECTS).
  • PRAKTYKI ZAWODOWE trwające 2 tygodnie, w wymiarze 60 godzin, po IV semestrze studiów, odbywane w świetlicach, domach kultury, pałacach młodzieży, ogniskach pracy pozaszkolnej, muzeach, galeriach sztuki, biurach wystaw artystycznych, bądź innych ośrodkach upowszechniających sztuki plastyczne oraz czasopismach specjalistycznych (2 punkty ECTS).
  • PLENER ARTYSTYCZNY po IV semestrze, obejmujący 30 godzin zajęć
    (1 punkt ECTS).

 

Studia II stopnia

 Założenia ogólne

Na kierunku studiów II stopnia, Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych ze specjalnością nauczycielską, studenci obowiązani są do zaliczenia w toku dwóch lat studiów następujących praktyk i plenerów:

 

  • PRAKTYKI PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNE trwające 1 tydzień, w wymiarze 30 godzin, po I semestrze studiów, odbywane w szkołach gimnazjalnych (1 punkt ECTS).
  • PRAKTYKI PEDAGOGICZNE  trwające 4 tygodnie, w wymiarze 120 godzin, po II semestrze studiów, odbywane w szkołach gimnazjalnych (3 punkty ECTS).
  • PRAKTYKI PEDAGOGICZNE trwające 2 tygodnie, w wymiarze 60 godzin, po II semestrze studiów, odbywane w szkołach ponadgimnazjalnych (2 punkty ECTS).
  • PLENER ARTYSTYCZNY SPECJALISTYCZNY trwający 1 tydzień, po II semestrze, obejmujący 30 godzin zajęć (1 punkt ECTS).

Pełny dokument do pobrania w linku poniżej:

Program praktyk pedagogiczno – psychologicznych, pedagogicznych i zawodowych z instrukcją oraz zasady odbywania plenerów artystycznych i artystycznych specjalistycznych

Program praktyk pedagogiczno – psychologicznych, pedagogicznych i zawodowych z instrukcją oraz zasady odbywania plenerów artystycznych i artystycznych specjalistycznych

 

Uwaga: praktyki organizowane są przez Dział Praktyk lub osoby zainteresowane.

Studenci studiów I stopnia Malarstwa odbywają w toku studiów 100 godzinny plener, natomiast studentów studiów I stopnia Grafiki obowiązuje realizacja zarówno plenerów, jak i praktyk zawodowych. Plener (100 godzinny) odbywa się po zakończeniu semestru II, natomiast praktyki zawodowe -ciągłe w wymiarze 75 godzin (3 tygodnie) – po semestrze IV. Miejscem odbywania praktyk dla studentów Grafiki są instytucje kultury, wydawnictwa, agencje graficzne itp.