Instytut Sztuk Pięknych

Instytut Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza stanowi organizacyjną bazę kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych Historycznie stanowi on kontynuację magisterskiego kierunku Wychowanie Plastyczne, którego pierwsi absolwenci opuścili ówczesną Wyższą Szkołę Pedagogiczną w 1981 roku.

Począwszy od naboru na rok 2007/2008, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami, studia na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych prowadzone są jako studia dwustopniowe.

Wieloletni rozwój kadry Instytutu Sztuk Pięknych pozwolił na uruchomienie od roku akademickiego 2005/2006 studiów I stopnia z Malarstwa oraz studiów I stopnia z Grafiki (od 2007/2008).

Powyższa oferta dydaktyczna została powiększona w roku akademickim 2010/2011 o studia II stopnia: Malarstwo i Grafika.

Od roku 2005/2006 w ramach Instytutu Sztuk Pięknych systematycznie powoływane są studia podyplomowe. W chwili obecnej są to następujące kierunki: „Multimedia” i „Fotografia”

Dodaj komentarz