Studia Podyplomowe

„Edukacja w sztukach plastycznych”

Uwaga!

EDUKACJA W SZTUKACH PLASTYCZNYCH studia podyplomowe – działa już strona na Facebooku. Wpisz Sztuczki Plastyczki i dołącz do nas.  Lub kliknij TUTAJ

Studia uzupełniające dla I, II i III stopnia nauczania realizowane w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, w Instytucie  Sztuk Pięknych

Studia przeznaczone są dla nauczycieli i absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich, z przygotowaniem pedagogicznym, którzy chcą poszerzyć swe kwalifikacje zawodowe w zakresie nauczania edukacji plastycznej.

Ukończenie studiów (realizacja pracy dyplomowej) daje absolwentowi uprawnienia do nauczania przedmiotów plastycznych w szkołach podstawowych
i gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych, a także do prowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolach, domach kultury, oraz innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej.

Po zakończeniu studiów absolwent uzyskuje umiejętności
i doświadczenie warsztatowe w zakresie podstawowych technik plastycznych, wykorzystania technik multimedialnych w edukacji plastyki, pogłębioną wiedzę z zakresu pedagogiki i dydaktyki przedmiotu oraz historii sztuki –  z uwzględnieniem zjawisk we współczesnej kulturze.

 

Rekrutacja odbywa się na podstawie złożonych dokumentów i wniesieniu opłaty rekrutacyjnej na wskazane konto. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń oraz decyzja kierownika studiów podyplomowych. Jeśli kandydat nie mieści się w limicie zgłoszeń (ilość miejsc – od 17 do 30 osób), zostaje automatycznie zakwalifikowany do kolejnej edycji studiów. Ilość miejsc określana jest przy każdej rekrutacji.

W przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby kandydatów, organizator zastrzega sobie prawo do nie uruchomienia danej edycji studiów.

Kontakt: Dziekanat Wydziału Sztuki: 34 378 42 32, 34 378 42 34


„Fotografia”

Studia skierowane są do osób zainteresowanych fotografią artystyczną i/lub użytkową. Ich celem jest wyposażenie uczestników w wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie fotografii tradycyjnej (vel klasycznej) i cyfrowej, które uzupełniają zagadnienia związane z historią tego medium, a także ze sztukami plastycznymi (m.in. podstawami reklamy
i projektowania graficznego) oraz dotyczącymi prawa autorskiego. Liczne zajęcia warsztatowe pozwolą nabyć umiejętności np. w zakresie wykonywania zdjęć w warunkach atelier z lampami błyskowymi i stałoświecącymi, a także poznanie zasad fotografii architektury, portretowej, tzw. produktowej i dokumentacji dzieł sztuki. Istotną część programu stanowi nauka komputerowej edycji (tzw. postprodukcja) zrealizowanego obrazu fotograficznego.

Oprócz wymienionych zagadnień, studenci będą mieli możliwość nabycia unikalnych doświadczeń warsztatowych związanych z fotografią non camera, otworkową i technikami szlachetnymi (technika gumy), a także zapoznać się ze współczesną praktyką dot. wystawiennictwa.

Studia przygotowują do podjęcia własnej działalności artystycznej i/lub użytkowej w obszarze fotografii (również w zakresie projektowania graficznego z jej wykorzystaniem), a także do realizacji działań reklamowych i autopromocyjnych.

Czas trwania: 3 semestry (333 godziny)

Wielkość grupy: 10-12 osób.

Opłaty: jednorazowa opłata rekrutacyjna- 100 zł, opłata za semestr- 2.000, 00 zł

Teraz niższe ceny na podyplomówkach!

150 złotych zniżki w każdym semestrze, jeśli zapiszecie się Państwo
do 10 lipca na studia podyplomowe: „Fotografia”!

 

Kontakt:

Dziekanat Wydziału Sztuki , ws@ajd.czest.pl, tel: 34 378 42 32, 34 378 42 34

Instytut Sztuk Pięknych, foto@ajd.czest.pl

__________________________________________________________

„Terapia pedagogiczna z arteterapią „.

3 semestry (400 godz.)

Koszt semestru 1400 zł .

Program studiów obejmuje pięć modułów. Zadaniem kolejnych modułów jest:

1. Blok tematyczny / moduł I – Psychoedukacja.
2. Blok tematyczny / moduł II – Metodyczne podstawy pracy z dziećmi.
3. Blok tematyczny / moduł III – Komunikacja i budowanie relacji w grupie.
4. Blok tematyczny / moduł IV – Poznawanie różnorodnych form aktywności artystycznej.
5. Blok tematyczny / moduł V – Warsztaty arteterapii.

1.Cele ogólne:
Poznanie wpływu sztuki na obszary życia psychicznego i społecznego człowieka.
Opisanie arteterapii i jej praktycznego zastosowania w pracy pedagoga, psychologa i wychowawcy szkolnego.
Kompensacja potrzeb poprzez aktywność twórczą.
Wzbogacanie warsztatu zawodowego nauczycieli.

2.Kwalifikacje – sylwetka absolwenta.
Uzyskane kwalifikacje: dodatkowa specjalność. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej z arteterapią, w tym do pracy z dziećmi posiadającymi opinie i orzeczenia. UWAGA: po odbyciu 3. letniej praktyki absolwent studiów podyplomowych może ubiegać się o Certyfikat Arteterapeuty wydawany przez Stowarzyszenia Arteterapeutów Polskich „Kajros”. Certyfikat uprawnia do pracy terapeutycznej w placówkach pozaoświatowych.

3. Po ukończeniu zajęć absolwent potrafi:
Diagnozować potrzeby psychologiczne dzieci i młodzieży. Projektować zajęcia edukacyjne korygujące trudności emocjonalne dzieci i młodzieży poprzez kontakt ze sztuką.
__________________________________________________________

PROJEKTOWANIE WYSTROJU WNĘTRZ, SZTUKI W ARCHITEKTURZE  I TERENÓW ZIELONYCH

Studia prezentują skompensowaną wiedzę na temat wystroju wnętrz, projektów malarskich w architekturze oraz aranżacji terenów zielonych. Program  studiów adresowany jest dla każdego, kto po studiach innych kierunków chce rozszerzyć swoje zainteresowania i zmierzyć się z szeroko pojętą sztuką w projektowaniu.

Celem niniejszych Studiów Podyplomowych jest podniesienie wiedzy i  umiejętności

w planowaniu wystroju wnętrz, stosowaniu sztuki w przestrzeni zurbanizowanej, jak również projektowaniu terenów zielonych. W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z procesem projektowym od koncepcji do projektu wykonawczego. Zajęcia realizowane są w formie wykładów i ćwiczeń koncepcyjnych prowadzących do powstawania określonych projektów. Projektowanie wspomagane jest dyskusją, korektą indywidualną oraz specjalistycznymi programami komputerowymi. Adresatem studiów są osoby zawodowo zajmujące się projektowaniem jak i osoby pasjonujące się tą tematyką.

Studia Podyplomowe adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów I stopnia lub II stopnia i podstawową umiejętność posługiwania się komputerem.

Czas trwania studiów – 2 semestry
Liczba godzin – 250
Planowane terminy uruchomienia – październik i luty każdego roku
Przewidywany koszt studiów – 1950,- za semestr
Minimalna liczba osób niezbędna do uruchomienia studiów – 20

*studia zostaną uruchomione po zatwierdzeniu przez Senat Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz po rekrutacji odpowiedniej liczby kandydatów.

__________________________
Kontakt : Katedra Malarstwa  34 3784335, katedra.m@ajd.czest.pl
Dziekanat Wydziału Sztuki  34 2784232, ws@ajd.czest.pl

Bliższe informacje w sekretariacie Instytutu Plastyki.
42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 14 tel.034/ 3656626