Koła Naukowe

Koło Naukowe Studentów

Opiekun Koła : dr D. Berezińska

Cel i zadania koła :

Poszerzanie wiedzy z zakresu kultury i sztuki polskiej i obcej oraz szerzenie kultury plastycznej w środowisku regionalnym i ogólnopolskim.
Koło stwarza możliwości :

  • Zaprezentowania osiągnięć artystycznych i naukowych studentów.
  • Wymiany poglądów na studenckich sesjach naukowych.
  • Organizowania wyjazdów do muzeów, galerii i interesujących obiektów zabytkowych.
  • Organizowania spotkań z twórcami i krytykami sztuki.
  • W ramach działalności Koła odbywają się cykle wykładów „Spotkania ze sztuką” oraz „Filmowe spotkania ze sztuką”.

Chętni do pracy w Kole proszeni są o kontakt z opiekunem.

__________________________________________________________

Studenckie Koło Filmowo-Dyskusyjne

Opiekun: dr Ewa Kozłowska
Koło działa w ramach programu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej („Filmoteka szkolna”).

Chętni do pracy w Kole proszeni są o kontakt z opiekunem.