Baza Lokalowa, Aparatura

Baza, aparatura, księgozbiór

Program dydaktyczny na kierunkach Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, Grafika i Malarstwo realizowany jest w salach Instytutu Sztuk Pięknych zlokalizowanych w budynkach przy ul. Dąbrowskiego 14 oraz ul. Waszyngtona 4/8. Znajdujące się tam pracownie specjalistyczne wyposażone są w urządzenia pozwalające realizować szczegółowe zadania dydaktyczne dotyczące poszczególnych dyscyplin sztuk plastycznych. Dotyczy to także mniej licznych sal seminaryjnych i wykładowej, które posiadają –zgodne z potrzebami- zestawy audiowizualne.

W Instytucie możliwy jest dostęp do sieci Internet za pomocą łączy przewodowych, które doprowadzone są do pracowni komputerowej Zakładu Komunikacji Wizualnej, stanowisk w Katedrze Grafiki Warsztatowej, oraz do pomieszczeń Katedry Malarstwa.

W obu zajmowanych przez Instytut budynkach funkcjonuje także internetowa sieć bezprzewodowa.

____________________________________________________________

Aparatura

Wszystkie pracownie specjalistyczne posiadają urządzenia pozwalające realizować szczegółowe zadania dydaktyczne oraz naukowo – artystyczne dotyczące poszczególnych dyscyplin sztuk plastycznych i nauk o sztuce. Są to:

 •  wyposażenie 3 pracowni graficznych druku wklęsłego, wypukłego i płaskiego (w tym: prasy graficzne walcowe ręczne – 5 szt., prasy litograficzne ręczne – 3 szt., prasa graficzna z napędem elektrycznym – 1 szt., prasa litograficzna offsetowa z napędem elektrycznym – 1 szt .),
 • drukarka wielkoformatowa HP DJ 500,
 • drukarka laserowa kolorowa OKI A3,
 • 2 atelier fotograficzno-filmowe (2 systemy teł /także blue box/+ flash studio /4 lampy/ + 5 reflektorów halogenowych (w tym 2 z parasolami rozpraszającymi), 2 lampy stałoświecące 5400K, lampa kołowa 5400K, stół i namiot do fotografii bezcieniowej, statywy profesjonalne),
 • kopiarka laserowa Ricoh Aficio AP 3200,
 • Risograph CR 1610 EP,
 • stanowiska komputerowe/skanery stołowe/ drukarki– 32 (w tym 6 laptopów)/6/10,
 • tablet (1 szt.),
 • skaner do materiałów transparentnych „Nikon” 8000 ED,
 • aparaty tradycyjne 35 mm, średnioformatowe, wielkoformatowy (Praktica /3 szt./, Yashica 109 /4 szt./, Pentacon Six /2 szt./, Kijew 88 /1 szt./, Globica),
 • ciemnie fotograficzne (4 niezależne stanowiska),
 • aparaty cyfrowe: Casio (2 szt.), Canon G–5 (3 szt.), Canon 350 D (1 szt.), Canon D 50 (1 szt.), Canon Eos Mark II (1 szt.), Canon 500 D (1 szt.),
 • kamery cyfrowe (4 szt.),
 • projektory multimedialne – 6 szt. (w tym projektory LED z ekranami)
 • wyposażenie pracowni rzeźby (m.in. piece ceramiczne /2 szt./, koło garncarskie o napędzie elektrycznym, stanowisko do szkliwienia ceramiki, pneumatyczne stanowisko do mechanicznej obróbki odlewów metalowych)
 • ciąg technologiczny do produkcji papieru czerpanego. 

____________________________________________________________

Księgozbiór

Podstawowy księgozbiór Akademii im. Jana Długosza znajduje się w Bibliotece Głównej, gdzie zgromadzono ok. 21 500 wol. – 9 442 tytuły z zakresu sztuk plastycznych (podana liczba nie dotyczy publikacji z dyscyplin pomocniczych np.: estetyki, kulturoznawstwa, pedagogiki i psychologii).  Oprócz gromadzenia druków zwartych prenumerowane są następujące czasopisma dot. sztuki: 2+3D: grafika plus produkt, Art & Business, Art in America, Biuletyn Historii Sztuki, Czas Kultury, Exit, Fotografia, Format , History of Photography, Konteksty : polska sztuka ludowa, Nowy Filomata, Ochrona Zabytków, Rocznik Historii Sztuki, Spotkania z Zabytkami, Twórczość Ludowa, Tygiel Kultury. Ponadto Instytut Sztuk Pięknych prenumeruje: 2+3D: grafika plus produkt, Art & Business, Format, Art News, European photography, Novum: World of Graphic Design.

Zbiory Biblioteki Głównej uzupełnia biblioteka Instytutu Sztuk Pięknych posiadająca ponad 1.000 zinwentaryzowanych woluminów książek. Są to pozycje z zakresu historii i teorii architektury, malarstwa, rzeźby, grafiki, rzemiosła artystycznego, a także teatru, filmu i fotografii. To m.in. słowniki, albumy, katalogi, podręczniki akademickie oraz czasopisma dotyczące sztuki polskiej i powszechnej. Biblioteka dysponuje także zbiorem prac licencjackich i magisterskich powstałych
w Instytucie.