Informacje dla kandydatów na kierunek Edukacja Artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Szanowni Kandydaci,

image from 30_lecie IP_AJD preview-109

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie posiada 37. letnią tradycję kształcenia artystycznego. Zapraszając do studiowania na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, przygotowano program nauczania, który pozwala uzyskać praktyczne i oczekiwane na rynku pracy kompetencje zawodowe. Zasadniczo dążymy, by nasi absolwenci mogli funkcjonować w trzech równorzędnych sferach: jako niezależni artyści, projektanci grafiki użytkowej, a także edukatorzy zatrudniani np. w instytucjach zajmujących się promocją sztuki lub szkolnictwie. Rzeczywistość jest znacznie bardziej zróżnicowana: to także m.in. właściciele firm reklamowych, galerii, a także autorzy ilustracji książek dla dzieci, czy pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni lub wydziałów artystycznych. O walorach naszego systemu kształcenia i wysokiej jakości doświadczonej kadrze, świadczą dotychczasowe pozytywne oceny przyznane przez Państwową Komisję Akredytacyjną.image from 30_lecie IP_AJD preview-111

Istotną cechą naszych absolwentów jest –niezwykle ceniona na rynku pracy (Raport „Kompetencje przyszłości 2014”) –umiejętność pracy zespołowej i kreatywność nabywana m.in. podczas zajęć artystycznych lub przygotowujących do pracy edukatorskiej.

Na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych oferujemy studia I i II stopnia (specjalność: kreacja wizualna), które finalnie pozwalają uzyskać dyplom magistra sztuki. Ukończenie obu etapów jest szczególnie ważne dla osób wiążących swą przyszłość ze szkolnictwem, gdyż otrzymają pełne uprawnienia pedagogiczne upoważniające do prowadzenia zajęć plastycznych nie tylko w szkołach podstawowych i gimnazjach, ale i (co wyróżnia nas spośród wielu innych uczelni) przedmiotu Wiedza o kulturze w szkołach ponadgimnazjalnych.

W zakresie przedmiotów artystycznych na studiachimage from 30_lecie IP_AJD preview-108 I stopnia skupiamy się, by studenci posiedli wszechstronną wiedzę teoretyczną i warsztatową z różnych dyscyplin sztuk pięknych i użytkowych m.in.: fotografii, projektowania graficznego (komunikat wizualny), multimediów, grafiki warsztatowej, rzeźby-kształtowania przestrzeni i malarstwa. Podczas 3. roku realizują dyplom artystyczny w jednej z pracowni specjalizacyjnych:

 • Malarstwo -ilustracja literatury dziecięcej, lub: Malarstwo– techniki tradycyjne i na podłożach nietypowych,
 • Grafika,
 • Fotografia-techniki tradycyjne, lub: Fotografia-obrazowanie cyfrowe,
 • Rzeźba: mała forma rzeźbiarska, lub: Rzeźba w relacjach przestrzennych,
 • Komunikat wizualny– grafika wydawnicza i plakat, lub: Komunikat wizualny w przestrzeni publicznej

image from 30_lecie IP_AJD preview-102Na studiach II stopnia prowadzimy kształcenie specjal istyczne w zakresie sztuk użytkowych: fotografii i komunikatu wizualnego. Związane z nimi pracownie dyplomowe to:

 • Fotografia
 • Komunikat wizualny-projektowanie graficzne.

Na obu rodzajach studiów oferujemy liczne zajęcia praktyczne, które odbywają się w specjali-stycznych pracowniach pod opieką doświad-czonych nauczycieli akademickich — cenionych artystów plastyków. Uzupełniają je konwersatoria i wykłady m.in. z zakresu historii sztuki, wiedzy o kulturze i marketingu sztuki, a także praktyki zawodowe.image from 30_lecie IP_AJD preview-103 W trakcie nauki zapewniamy dobrą atmosferę pracy.

Wyróżniający się studenci otrzymują stypendia naukowe.

Oprócz nauki, oferujemy naszym studentom możliwość rozwijania zainteresowań w kołach naukowych, np.: historyków sztuki, filmoznawczym oraz grafiki 3D (w przygotowaniu).
Ponadto w czasie studiów można w ramach programu ERASMUS odbywać staże na uczelniach zagranicznych. Jedną z nich jest Katolicki Uniwersytet w Rużomberku /Słowacja/, którego wykładowcy są systematycznie zapraszani do prowadzenia zajęć dla studentów częstochowskiej Edukacji.

Nasi absolwenci…

Prace studentów EAPierwsi absolwenci kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (dawniej: Wychowanie plastyczne) opuścili Uczelnię w 1981 r., więc nie sposób opisać biografii zawodowych tak licznego grona osób. Przedstawiamy zatem tylko część z nich, by wskazać najbardziej charakterystyczne przykłady, jak nasze studia pozwalają funkcjonować na rynku pracy.

Artyści

 • Jacek Frąckiewicz (wg informacji na autorskiej stronie www: zdobywca 102 nagród i wyróżnień w kraju i za granicą, a także realizator 114 wystaw indywidualnych krajowych i zagra-nicznych),
 • Tomasz Sętowski (artysta promowany przez krajowe i zagraniczne galerie. Prowadzi „Muzeum Wyobraźni” w Częstochowie. Zdobywca Grand Prix podczas Salon International des Arts /Paryż 2014/),
 • image from 30_lecie IP_AJD preview-100Grupa Monstfur (dwaj absolwenci -Bartek Stypka i Łukasz Gawron- w podsumowaniu trzeciego „Kompasu Młodej Sztuki” znaleźli się na 22. miejscu wśród najlepiej rokujących twórców indywidualnych i na szóstej pozycji wśród grup twórczych /w „Kompasie” znalazło się 198 nazwisk i sześć grup artystycznych/. Specjalizują się w graffiti szablonowym. Grupa ma na koncie nagrody i wyróżnienia konkursowe: ostatnio Grand Prix w Międzynarodowym Konkursie Artystycznym „Pejzaż Współ-czesny” /2012/).
 • Janusz Kokot (zdobywca m.in. Grand Prix Kaliskiego Biennale Rysunku i Grafiki „Próba 1” /2012/, Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w IV Ogólnopolskim konkursie „Triennale z Mar- twą Naturą” /2006/)
 • Jolanta Wdowczyk (Grand Prix w 7 Między-narodowym Biennale Tkaniny Lnianej, 2012)
 • Bardzo bogaty dorobek artystyczny posiadają również inni absolwenci, np. nauczyciele akademiccy (patrz poniżej), którzy aktywnie działają w sferze wystawienniczej, a także biorą udział w konkursach plastycznych, na których zdobywają liczne nagrody.

image from 30_lecie IP_AJD preview-85Nauczyciele akademiccy zatrudnieni w AJD i innych uczelniach (ok. 30% pracowników Instytutu Sztuki Pięknej to absolwenci „Edukacji…” !)

1. prof. AJD Krystyna Szwajkowska
2. prof. AJD Katarzyna Winczek
3. prof. AJD Włodzimierz Kulej
4. prof. AJD Jerzy Piwowarski
5. prof. AJD Magdalena Snarska
6. dr hab. Marek Mielczarek
7. dr Marzena Bogus
8. dr Bartosz Frączek
9. dr Ewa Kozłowska
10. dr Dariusz Pleśniak
11. dr Witold Zaręba
12. mgr Jakub Jakubowski
13. dr Ewa Piwowarska (Wydz. Pedagogiczny AJD)
14. dr Joanna Banek (ASP Kraków)
15. dr Judyta Bernaś (ASP Katowice)image from 30_lecie IP_AJD preview-92
16. dr Teresa Ślusarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
17. dr Katarzyna Ziołowicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce)
18. dr Jolanta Wdowczyk (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań /filia w Kaliszu/)

Projektanci

 • Michał Wróblewski (zdobywca III nagrody w międzynarodowym konkursie dla młodych projektantów „Be Open- create the Future Now” /Mediolan 2012/ /nagroda za pracę dyplomową: Identyfikacja wizualna Tv regionalnej NTL/)
 • Marcin Kiedos (zwycięzca konkursu na plakat dot. przemocy w rodzinie /autor ulicznego banera „Ala ma siniaki”/),
 • liczni pracownicy lub właściciele agencji reklamowych: przykładowo w 2011 r. wszyscy dyplomanci (8 osób) specjalizacji Komunikacja Wizualna (prac. dyplomowa prof. A. Desperaka) otrzymali pracę w agencjach reklamowych (w tym jedna w Madrycie).

image from 30_lecie IP_AJD preview-124

Autorzy ilustracji książek dla dzieci image from 30_lecie IP_AJD preview-123

 • Artur Nowicki (także autor warsztatów artystycznych dla dzieci)
 • Mirosława Truchta-Nowicka

Właściciele galerii

 • Galeria Matschay- Katarzyna Maciej (Częstochowa)
 • SEBA- Sebastian Króliszewski (Zakopane)
 • Steel Forest- Jolanta Janda (Warszawa)
 • ARCHE- Krystyna Szwajkowska image from 30_lecie IP_AJD preview-122(Olsztyn k. Częstochowy)
 • Galerie 9- Eva Kožan (Praga /Czechy/)

Przedsiębiorcy i właściciele agencji reklamowych

 • Waldemar Kitala (od 1985 r. prowadzi w Myszkowie firmę poligraficzną pod nazwą SERIX, która obecnie zatrudnia ok. 200 osób),
 • Konrad Kucharski (od 2001 roku prowadzi firmę „Underground” w Częstochowie,30_lecie IP_AJD preview165-06 która zajmuje się m.in. projektowaniem informacji, fotografią i poligrafią. Kucharski prezentował swoje umiejętności artystyczne zarówno w dokonaniach własnej firmy jak i w czasie wystaw indywidualnych i zbiorowych),
 • Robert Szkiel (prowadzi Studio Fotografii Pomysłowej „Foto Generator” w Częstochowie. Zajmując się głównie fotografią, posiada w dorobku także realizacje z zakresu projektowania graficznego)

Niezależni edukatorzy sztuki

 • Pracownia Ceramiki i Sztuk Wszelakich „Czarodziejska Zagroda” (Kuźnica Stara k. Poraja)

Pracownicy instytucji kultury

 • Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater” (Częstochowa, specjalista ds. wystaw)
 • Miejska Galeria Sztuki (Częstochowa, specjalista ds. wystaw)
 • Muzeum Częstochowskie (specjalista ds. wystaw)
 • Urząd Miasta (specjalista ds. estetyki miasta)

Liczni nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjów, liceów oraz instruktorzy w domach kultury…

30_lecie IP_AJD preview192-01

***

Egzaminy wstępne dla krajowych kandydatów obejmują prezentację własnych prac plastycznych (bliższe informacje: www.ajd.czest.pl).

 

Dla studentów zamiejscowych Uczelnia przygotowała miejsca w akademiku DS. „Skrzat”(www.skrzat.ajd.czest.pl).

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt: ip@ajd.czest.pl lub foto@ajd.czest.pl lub Dziekanat Wydziału Sztuki, 42-200 Częstochowa, ul. Waszyngtona 4/8

 

***

Pobierz katalog 30-lecie IP w formacie pdf

30_lecie IP_AJD preview196-07 30_lecie IP_AJD preview196-05 30_lecie IP_AJD preview197-01
30_lecie IP_AJD preview197-02 30_lecie IP_AJD preview197-00 30_lecie IP_AJD preview198-03
30_lecie IP_AJD preview185-01 30_lecie IP_AJD preview183-02 30_lecie IP_AJD preview196-06