Informacje dla kandydatów na kierunek Fotografia i kreacja przekazu wizualnego

Szanowni Kandydaci,

Powszechna dostępność do kamer cyfrowych oraz łatwość wykonywania zdjęć i ich późniejszych modyfikacji, powodują, że fotografia stała się jednym z podstawowych narzędzi stosowanych przez współczesnych twórców przekazów wizualnych. Powołanie kierunku Fotografia i kreacja przekazu wizualnego wynika z potrzeb rynku pracy oraz osób zainteresowanych poznaniem teorii fotografii i związanej z nią praktyki twórczej, a także komunikacją wizualną, czyli oddziaływaniem na odbiorcę m.in. poprzez użycie tekstu i obrazu (tzw. grafika komputerowa).

Program przygotowanych dla Was studiów powstał dzięki naszym wieloletnim doświadczeniom dot. nauczania w zakresie sztuk plastycznych i składa się z przedmiotów ogólnych (np. Problemy sztuki nowoczesnej, Historia fotografii, Teoria komunikacji wizualnej, Psychofizjologia widzenia), ogólnoplastycznych (m.in. DTP, Animacja 2+3D, Video art, Kreacja wizualne, Edytory obrazu) oraz specjalizacyjnych (Cyfrowa edycja obrazu fotograficznego, Podstawy fotografii, Pracownia nietypowych technik fotograficznych, Podstawy projektowania graficznego), wśród których znajdują się następujące pracownie dyplomowe:

  • Fotografia użytkowa lub /do wyboru/ Fotografia -kreacja przekazu autorskiego,
  • Komunikat wizualny I – grafika wydawnicza lub /do wyboru/ – grafika w przestrzeni społecznej,
  • Komunikat wizualny IIintermedia lub /do wyboru/- multimedia.

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni pracownicy dydaktyczni: czynni artyści, którzy zapewniają wysokie walory merytoryczne zajęć i miłą atmosferę pracy.

Uzyskane podczas studiów kompetencje pozwolą Wam na podjęcie działalności artystycznej lub/i funkcjonowanie w charakterze niezależnych, lub etatowych, twórców zatrudnionych w agencjach graficznych, fotograficznych, reklamowych, zakładach poligraficznych, wydawnictwach, firmach internetowych i informatycznych oraz instytucjach kultury (np. miejskich domach kultury, jako instruktorzy fotografii) i szkolnictwie (po uzyskaniu wymaganych kwalifikacji pedagogicznych). Będziecie mogli także dalej rozwijać swoje zainteresowania podejmując naukę na studiach II stopnia lub podyplomowych.