WYKŁAD PROF. ZBYNKA JANÁČKA

By | 27 listopada 2018

W środę 28 listopada zapraszamy o godz. 12.00 do  Galerii 113 w Instytucie Sztuk Pięknych UJD.  Odbędzie się tam wykład profesora wizytującego Zbynka Janáčka pt.  Współczesna czeska grafika. Nagroda Vladimíra Boudníka.

 

 

Prof. Zbyněk Janáček ukończył Wydział Filozoficzny Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. W Ostrawie pracował najpierw jako redaktor artystyczny wydawnictw „Profil” oraz „Sfinga”. Od 1991 roku prowadził zajęcia w Uniwersytecie Ostrawskim na stanowisku adiunkta w katedrach wychowania plastycznego i twórczości artystycznej. W 1998 habilitował się w dziedzinie Sztuki plastyczne w Uniwersytecie im. Palackiego w Ołomuńcu. Od 2003 roku datuje się jego współpraca z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach.

 

1999 – 2006 dziekan Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Ostrawskiego

2008 – 2015 dziekan Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie

1999 – 2004 członkostwo w Radzie Naukowej i Artystycznej Uniwersytetu Macieja Bela w Nitrze

2001 – dotąd członkostwo w Radzie Naukowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu J. E. Purkyně w Ústí nad Labem

2001- 2006 członkostwo w Radzie Artystycznej Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

2002 – dotąd członkostwo w Radzie Naukowej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Masaryka w Brnie

 

Obecnie prowadzi zajęcia w dziedzinie grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Ostrawskiego. Aktywny jest w dziedzinie wolnej i stosowanej grafiki. Urządzał samodzielne wystawy w Pradze, Ołomuńcu, Uherskim Hradiszczu, Hranicach na Morawie, Hawierzowie, Opawie, Krakowie i Ostrawie. Od 1994 roku brał udział w wielu wystawach zbiorowych i prezentacji twórczosci graficznej zagranicą (Polska, Republika Federalna Niemiec, Słowacja, Kanada, Brazylia, Włochy, Indie, Chorwacja, Rosja, Kostaryka, Węgry, Korea). Spośród czeskich wystaw zbiorowych warto przypomnieć praskie wystawy, np. Czeska grafika 2. połowy XX wieku (galeria Mánes). Jego wczesniejsze prace byly robione w technice linorytu kolorowwego, w ostatnich latach poświęca się serigrafii oraz drukowi cyfrowemu.

 

 

Zapraszamy!XxY