Poster vol. 1.

By | 24 lutego 2017

postervol124 lutego w piątek o godz. 18 zapraszamy do Galerii Wydziału Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Mazowiecka 43, na wernisaż wystawy Żanety Wojtali – Poster vol. 1.

Początek historii plakatu miał miejsce na przełomie XIX i XX wieku i związany był z rozwojem techniki litograficznej. Zanim ukształtował się plakat artystyczny, powstawały afisze, które nie zawierały rozbudowanych form graficznych, a jedynie proste układy typograficzne. Przekazywały one treści, ale nie wywoływały skojarzeń myślowych. Pierwsze plakaty powstawały w Polsce w pracowniach wybitnych malarzy. Po I Wojnie Światowej w plakacie znalazły wyraz awangardowe kierunki sztuki europejskiej, dzięki czemu stał się on samodzielną dyscypliną. Po 1945 roku wzrosło zapotrzebowanie na propagandę polityczną i społeczną, której był też znakomitym nośnikiem. Dzięki pracom wykonywanym na potrzeby promocji filmów, rozwinęło się pojęcie „polska szkoła plakatu”, wskazujące na spójny język graficzny twórców.

Z czasem rola plakatu ewoluowała. Obecnie pojawiły się nowe technologie, zmieniły się kanały komunikacyjne i sposoby w jaki ludzie przekazują sobie informacje. Dlatego rola plakatu zmienia się. Obecnie często funkcjonuje on lepiej w przestrzeni wystawienniczej niż na ulicy. Jednak wciąż powinien przyciągać uwagę, posługiwać się skrótem pojęciowym, w szybki sposób komunikatywnie przekazywać informację, pobudzać impulsem bez nachalnej persfazji…

Poster Vol. 1 to pierwsza wystawy plakatów autorki. Stanowi zbiór prac z kilku ostatnich lat, zarówno komercyjnych jak i non-profit, które z dystansem komentują rzeczywistość. Na przykładzie zestawienia tych dwóch rodzajów wypowiedzi, przeanalizować można różnicę pomiędzy plakatem komercyjnym, a plakatem poruszającym tematykę społeczną.